Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |

Premis i beques anteriors


PREMIS LLUIS BARRAQUER ROVIRALTA - Membres d'Honor de la SOCIETAT CATALANA de NEUROLOGIA

 • 2013 - Eduard Tolosa Sarró
 • 2011 - Antoni Codina Puiggros
 • 2008 - Romà Massot Punyet
 • 2006 - Josep Maria Grau Veciana
 • 2006 - Feliu Titus Albareda
 • 2005 - Jaume Peres Serra
 • 2004 - Adolf Pou Serradell
 • 2004 - Jun Kimura
 • 2003 - Ciril Rozman
 • 2002 - Lluís Montserrat Obiols
 • 2002 - Emilio Fernández álvarez
 • 2001 - Joan Obach Tuca
 • 2001 - Josep Mª Aragonés Olle *
 • 1988 - Vladimir Hachinski
 • Carlos Oliveras de la Riva *
 • 1980 - Lluís Barraquer i Bordas *

* Membres d'Honor finats

PREMIS EDUARD BELTRAN RUBIO - Premi Societat Catalana de Neurologia a la excel·lència en la trajectòria professional i acadèmica

 • 2016 - Dr. Jordi Pascual i Dr. Juan A. Martínez Matos
 • 2015 - Dra. Mercè Boada. Fundació ACE
 • 2014 - José Alvarez Sabin (signat O. de Fàbregues)
 • 2013 - Josep Dalmau (signat O. de Fàbregues)
 • 2012 - Josep Lluis Marti Vilalta (signat A. Arboix)
 • 2010 - Miquel Balcells (Signat A. Arboix)
 • 2009 - Adolf Pou Serradell (Signat A. Gironell)
 • 2008 - Carlos Cervera (Signat A. Gironell)
 • 2007 - Agusti Codina (Signat F. Rubio)
 • 2006 - Josep M. Grau Veciana (Signat F. Rubio)
 • 2005 - Francesc Graus (Signat J. Coll)
 • 2004 - Isabel Illa (Signat J. Coll)
 • 2003 - Adolf Pou Serradell (Signat R. Blesa)
 • 2002 - Jaume Peres Serra (Signat R. Blesa)

PREMIS ANTONI SUBIRANA OLLER - Premi al compromís amb la Societat Catalana de Neurologia als Ex-Presidents

2012 - 2014
Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
2010 - 2012
Adrià Arboix
2006 - 2008
Alexandre Gironell
2006 - 2008
Francisco Rubio
2004 - 2006
Jaume Coll
2002 - 2004
Rafael Blesa
2000 - 2002
Mercè Boada Rovira
1996 - 2000
Secundí López Pousa
1994 - 1996
Jordi Pascual Calvet
1992 - 1994
Pere Nolasc Acarín Tusell
1990 - 1992
Feliu Titus Albareda
1988 - 1990
Lluís Soler Singla
1986 - 1988
Miquel Aguilar Barberà
1984 - 1986
Manel Roig Quilis
1982 - 1984
Josep Lluís Martí Vilalta
1981 - 1982
Romà Massot Punyet
1978 - 1980
Jaume Peres Serra
1976 - 1978
Adolf Pou Serradell
1973 - 1976
Agustí Codina Puiggros

PREMI ARTUR GALCERAN I GRANÉS. 100 anys de Societat Catalana de Neurologia - Premi a la difusió i promoció social de la neurologia a Catalunya

2016 - Institut Guttmann per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la rehabilitació de pacients amb malalties neurològiques i per a l’atenció als seus familiars

2015 - Associació de lluita contra la Distonia a Catalunya (ALDEC)

2014 - Fundació La Marató de TV3 per la seva tasca de divulgació, conscienciació i educació de la societat catalana en les malalties neurològiques, per la sensibilització i recerca de compromís de la societat envers aquestes malalties i per liderar un projecte solidari que ha permès amb èxit la recollida de recursos econòmics per a la investigació en les malalties neurodegeneratives.

2013 - Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall per la seva expressa voluntat de derrotar la malaltia d'Alzheimer, per impulsar la recerca de relleu internacional en aquesta malaltia i altres malalties neurodegeneratives a Barcelona, cap i casal del nostre país, i per la difusió de la Neurologia amb el documental titulat amb les tres paraules del test minimental en català "Bicicleta, Cullera, Poma".

Premi LLUÍS BARRAQUER BORDAS - Millor Comunicació Reunió Anual

 • 2016 - Jordi Ciurans (millor Comunicació Oral) - Impacte de la Cognició en la resposta al tractament farmacològic en Epilèpsia Focal Temporal i Esclerosi Mesial no tributaris a cirurgia.
 • 2016 - Oriol Turró-Garriga (millor Comunicació Pòster) - Diferències en els símptomes previs al diagnòstic de demència per Cossos de Lewy i de demència Parkinson: dades del registre de demències de Girona.
 • 2015 - Serafín Cambrany (millor Comunicació Oral) - Ús de la metabolòmica i la genòmica per identificar biomarcadors d’AIT i els mecanismes Implicats en el Condicionament Isquèmic
 • 2015 - Sònia Escalante (millor Comunicació Pòster) - Trombectomía mecánica bilateral en ictus de repetición. A propósito de un caso.
 • (Març 2013) - Javier Granda (Primer Premi) - VALORES MUY BAJOS DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO SON UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE LA RECURRENCIA DEL ICTUS NO CARDIOEMBÒLICO
 • (Març 2013) - Lorena Blanco (Segon Premi) - ALTERACIONS NEUROPISOLÒGIQUES DELS INFARTS LLACUNARS PONTINS I LA SEVA REPERCUSIó EN L'APRENENTATGE I LA MEMÒRIA
 • (Març 2012) - Zaragoza J, Escalante S, Garcés M, Martín G, Baiges J.J (Primer Premi) - TREMOLOR POSTURAL COM A PRIMERA MANIFESTACIó DE NEUROMIOTONIA: A PROPÒSIT D'UN CAS
 • (Març 2012) - Belvís, R., Aceituno A., Villa, C. (Segon Premi) - EFICÀCIA DE ZONISAMIDA EN LA PREVENCIÓ DE LA MIGRANYA CRÒNICA REFRACTÀRIA
 • (Març 2011) - Ana Fernández-Arcos, Jesús Pérez-Pérez, Sergi Martínez-Ramírez, Lavinia Dinia, Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez-Calvet, Rebeca Marín, Elena Jiménez-Xarrié, Javier Crespo(*), Esther Peña(*), Lina Badimon(*), Joan Martí Fàbregas (Primer Premi) - RECOMPTE DE CEL·LULES PROGENITORES ENDOTELIALS EN PACIENTS AMB UN ICTUS ISQUEMIC TRACTATS AMB ESTATINES
 • (Març 2011) - Lowak, Michael; Saßmannshausen, Arne;Grau-Oliveres, Marta; Garcia-Eroles, Luis; Massons, Joan; Oliveres, Montserrat; Blanco, Lorena; Arboix, Adrià (Segon Premi) - EL TRACTAMENT PREVI AMB ESTATINES MILLORA EL PRONÒSTIC EN ELS PACIENTS AMB UN PRIMER EPISODI D'ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISQUÈMIC.
 • (Març 2010) - M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi) - ESTUDI COMPARATIU DE LA CLASSIFICACIÓ TOAST COMPARAT AMB LA CLASSIFICACIÓ SSS-TOAST EN L'AVALUACIÓ ETIOLòGICA DELS PACIENTS AMB ICTUS ISQUÈMIC
 • (Març 2010) - Otero, S. (Segon Premi) - REGISTRE D'ESCLEROSI MÚLTIPLE A CATALUNYA: PERTINENÇA, CARACTERÍSTIQUES I RESULTATS DESPRÈS D'UN ANY
 • (Març 2009) - Coll Cantí, J.; Dura Mata, M. J.; Pérez Moltó, H.; álvarez Ramo, R.; Ojanguren Sabán, I.; Sarmiento Martínez, X.; Rubio, V.; M. Del Campo; Serichol, M.; Klamburg,J. (Primer Premi) - PRONÒSTIC DELS PACIENTS AMB MIOPATIA DE LA UCI
 • (Març 2009) - Raül Martínez, David Genís, Lluís Ramió-Torrentà, Fabián Márquez. (Segon Premi) - EFICÀCIA DE LA 4-AMINOPIRIDINA AL TRACTAMENT DE PACIENTS DIAGNOSTICATS D'ATÀXIA AMB DOWN-BEAT NYSTAGMUS

Premi ajut a la recerca

 • 2014 - Dra. Marta Torres i Dra. Patricia Pozo
  PREVENCAM: Estudi d'estratègies terapèutiques i de prevenció per a la cefalea per abús de medicació
 • 2005 - Jose Alvarez Sabin
 • 2004 - Francisco Rubio
 • 2003 - Josep Montaner
 • 2002 - Adrià Arboix Damunt
 • 2001 - Joan Marti Fabregas

Premi millor alumne curs de formació

 • Silvia Cusó García - Curs de Formació en Neurologia Clínica (2011-2012)
 • Silvia Cusó García - Curs de Formació en Neurologia Clínica (2010-2011)
 • Berta Laguna - I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
 • Roser Ribosa - I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)

Premi AGUSTÍ CODINA PUIGGROS - Premi millor article de Neurologia Catalana al Món

 • 2016 -Dr. Antoni Dávalos
  En reconeixement al millor article 2015 titulat Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke
 • 2015 - Dr. Ángel Chamorro. Hospital Clínic. Barcelona.
  Safety and efficacy of uric acid in patients with acute stroke (URICO-ICTUS):
  a randomised, double-blind phase 2b/3 trial.
 • 2015 - Dr. Carles Gaig i Dra. Ellen Gelpí. Hospital Clínic. Barcelona
  A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study.
 • 2014 - Alex Iranzo,
  per Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study. Iranzo A i col·laboradors , Tolosa E, Gelpi E, Molinuevo JL, Valldeoriola F, Serradell M, Sanchez-Valle R, Vilaseca I, Lomeña F, Vilas D, Lladó A, Gaig C, Santamaria J. Lancet Neurol. 2013;12(5):443-53.
Àrea Privada
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?