Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |

Premis i beques anteriors


PREMIS LLUIS BARRAQUER ROVIRALTA - Membres d'Honor de la SOCIETAT CATALANA de NEUROLOGIA

 • 2013 - Eduard Tolosa Sarró
 • 2011 - Antoni Codina Puiggros
 • 2008 - Romà Massot Punyet
 • 2006 - Josep Maria Grau Veciana
 • 2006 - Feliu Titus Albareda
 • 2005 - Jaume Peres Serra
 • 2004 - Adolf Pou Serradell
 • 2004 - Jun Kimura
 • 2003 - Ciril Rozman
 • 2002 - Lluís Montserrat Obiols
 • 2002 - Emilio Fernández álvarez
 • 2001 - Joan Obach Tuca
 • 2001 - Josep Mª Aragonés Olle *
 • 1988 - Vladimir Hachinski
 • Carlos Oliveras de la Riva *
 • 1980 - Lluís Barraquer i Bordas *

* Membres d'Honor finats

PREMIS EDUARD BELTRAN RUBIO - Premi Societat Catalana de Neurologia a la excel·lència en la trajectòria professional i acadèmica

 • 2017 - Dr. Adrià Arboix Damunt (signat F. Purroy)
 • 2016 - Dr. Jordi Pascual i Dr. Juan A. Martínez Matos (signat J. Krupinski)
 • 2015 - Dra. Mercè Boada. Fundació ACE (signat J. Krupinski)
 • 2014 - José Alvarez Sabin (signat O. de Fàbregues)
 • 2013 - Josep Dalmau (signat O. de Fàbregues)
 • 2012 - Josep Lluis Marti Vilalta (signat A. Arboix)
 • 2010 - Miquel Balcells (Signat A. Arboix)
 • 2009 - Adolf Pou Serradell (Signat A. Gironell)
 • 2008 - Carlos Cervera (Signat A. Gironell)
 • 2007 - Agusti Codina (Signat F. Rubio)
 • 2006 - Josep M. Grau Veciana (Signat F. Rubio)
 • 2005 - Francesc Graus (Signat J. Coll)
 • 2004 - Isabel Illa (Signat J. Coll)
 • 2003 - Adolf Pou Serradell (Signat R. Blesa)
 • 2002 - Jaume Peres Serra (Signat R. Blesa)

PREMIS ANTONI SUBIRANA OLLER - Premi al compromís amb la Societat Catalana de Neurologia als Ex-Presidents

2012 - 2014
Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
2010 - 2012
Adrià Arboix
2006 - 2008
Alexandre Gironell
2006 - 2008
Francisco Rubio
2004 - 2006
Jaume Coll
2002 - 2004
Rafael Blesa
2000 - 2002
Mercè Boada Rovira
1996 - 2000
Secundí López Pousa
1994 - 1996
Jordi Pascual Calvet
1992 - 1994
Pere Nolasc Acarín Tusell
1990 - 1992
Feliu Titus Albareda
1988 - 1990
Lluís Soler Singla
1986 - 1988
Miquel Aguilar Barberà
1984 - 1986
Manel Roig Quilis
1982 - 1984
Josep Lluís Martí Vilalta
1981 - 1982
Romà Massot Punyet
1978 - 1980
Jaume Peres Serra
1976 - 1978
Adolf Pou Serradell
1973 - 1976
Agustí Codina Puiggros

PREMI ARTUR GALCERAN I GRANÉS. 100 anys de Societat Catalana de Neurologia - Premi a la difusió i promoció social de la neurologia a Catalunya

2017 - Fundació Esclerosi Múltiple per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb EM, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat

2016 - Institut Guttmann per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la rehabilitació de pacients amb malalties neurològiques i per a l’atenció als seus familiars

2015 - Associació de lluita contra la Distonia a Catalunya (ALDEC)

2014 - Fundació La Marató de TV3 per la seva tasca de divulgació, conscienciació i educació de la societat catalana en les malalties neurològiques, per la sensibilització i recerca de compromís de la societat envers aquestes malalties i per liderar un projecte solidari que ha permès amb èxit la recollida de recursos econòmics per a la investigació en les malalties neurodegeneratives.

2013 - Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall per la seva expressa voluntat de derrotar la malaltia d'Alzheimer, per impulsar la recerca de relleu internacional en aquesta malaltia i altres malalties neurodegeneratives a Barcelona, cap i casal del nostre país, i per la difusió de la Neurologia amb el documental titulat amb les tres paraules del test minimental en català "Bicicleta, Cullera, Poma".

Premi LLUÍS BARRAQUER BORDAS - Millor Comunicació Reunió Anual

 • 2017 - Dra. Ignacio Illán-Gala (millor Comunicació Oral)
  Illán-Gala I., Montal V., Vilaplana E., Pegueroles J., Alcolea D., Rojas R., Lladó A., Blesa R., Sánchez-Valle R., Lleó A., Fortea J.
  - Cortical microstructural changes in ftld: a new imaging biomarker.
 • 2017 - Dra. Mar Guasp Verdaguer (millor Comunicació Pòster)
  Guasp M., Escudero D., Ariño H., Gaig C., Martínez E., Dalmau J., Graus F.
  - Síndromes del SNC associades a anticossos de superfície neuronal en pacients d'edat avançada sense altra evidència d'inflamació
 • 2016 - Jordi Ciurans (millor Comunicació Oral) - Impacte de la Cognició en la resposta al tractament farmacològic en Epilèpsia Focal Temporal i Esclerosi Mesial no tributaris a cirurgia.
 • 2016 - Oriol Turró-Garriga (millor Comunicació Pòster) - Diferències en els símptomes previs al diagnòstic de demència per Cossos de Lewy i de demència Parkinson: dades del registre de demències de Girona.
 • 2015 - Serafín Cambrany (millor Comunicació Oral) - Ús de la metabolòmica i la genòmica per identificar biomarcadors d’AIT i els mecanismes Implicats en el Condicionament Isquèmic
 • 2015 - Sònia Escalante (millor Comunicació Pòster) - Trombectomía mecánica bilateral en ictus de repetición. A propósito de un caso.
 • (Març 2013) - Javier Granda (Primer Premi) - VALORES MUY BAJOS DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO SON UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE LA RECURRENCIA DEL ICTUS NO CARDIOEMBÒLICO
 • (Març 2013) - Lorena Blanco (Segon Premi) - ALTERACIONS NEUROPISOLÒGIQUES DELS INFARTS LLACUNARS PONTINS I LA SEVA REPERCUSIó EN L'APRENENTATGE I LA MEMÒRIA
 • (Març 2012) - Zaragoza J, Escalante S, Garcés M, Martín G, Baiges J.J (Primer Premi) - TREMOLOR POSTURAL COM A PRIMERA MANIFESTACIó DE NEUROMIOTONIA: A PROPÒSIT D'UN CAS
 • (Març 2012) - Belvís, R., Aceituno A., Villa, C. (Segon Premi) - EFICÀCIA DE ZONISAMIDA EN LA PREVENCIÓ DE LA MIGRANYA CRÒNICA REFRACTÀRIA
 • (Març 2011) - Ana Fernández-Arcos, Jesús Pérez-Pérez, Sergi Martínez-Ramírez, Lavinia Dinia, Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez-Calvet, Rebeca Marín, Elena Jiménez-Xarrié, Javier Crespo(*), Esther Peña(*), Lina Badimon(*), Joan Martí Fàbregas (Primer Premi) - RECOMPTE DE CEL·LULES PROGENITORES ENDOTELIALS EN PACIENTS AMB UN ICTUS ISQUEMIC TRACTATS AMB ESTATINES
 • (Març 2011) - Lowak, Michael; Saßmannshausen, Arne;Grau-Oliveres, Marta; Garcia-Eroles, Luis; Massons, Joan; Oliveres, Montserrat; Blanco, Lorena; Arboix, Adrià (Segon Premi) - EL TRACTAMENT PREVI AMB ESTATINES MILLORA EL PRONÒSTIC EN ELS PACIENTS AMB UN PRIMER EPISODI D'ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISQUÈMIC.
 • (Març 2010) - M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi) - ESTUDI COMPARATIU DE LA CLASSIFICACIÓ TOAST COMPARAT AMB LA CLASSIFICACIÓ SSS-TOAST EN L'AVALUACIÓ ETIOLòGICA DELS PACIENTS AMB ICTUS ISQUÈMIC
 • (Març 2010) - Otero, S. (Segon Premi) - REGISTRE D'ESCLEROSI MÚLTIPLE A CATALUNYA: PERTINENÇA, CARACTERÍSTIQUES I RESULTATS DESPRÈS D'UN ANY
 • (Març 2009) - Coll Cantí, J.; Dura Mata, M. J.; Pérez Moltó, H.; álvarez Ramo, R.; Ojanguren Sabán, I.; Sarmiento Martínez, X.; Rubio, V.; M. Del Campo; Serichol, M.; Klamburg,J. (Primer Premi) - PRONÒSTIC DELS PACIENTS AMB MIOPATIA DE LA UCI
 • (Març 2009) - Raül Martínez, David Genís, Lluís Ramió-Torrentà, Fabián Márquez. (Segon Premi) - EFICÀCIA DE LA 4-AMINOPIRIDINA AL TRACTAMENT DE PACIENTS DIAGNOSTICATS D'ATÀXIA AMB DOWN-BEAT NYSTAGMUS

Premi ajut a la recerca

 • 2017- Dra. Sara Llufriu
  Hospital Clínic de Barcelona Rehabilitació cognitiva i plasticitat cerebral a l'Esclerosi Múltiple: avaluació a través d'un assaig clínic aleatoritzat i controlat.
 • 2014 - Dra. Marta Torres i Dra. Patricia Pozo
  PREVENCAM: Estudi d'estratègies terapèutiques i de prevenció per a la cefalea per abús de medicació
 • 2005 - Jose Alvarez Sabin
 • 2004 - Francisco Rubio
 • 2003 - Josep Montaner
 • 2002 - Adrià Arboix Damunt
 • 2001 - Joan Marti Fabregas

Premi millor alumne curs de formació

 • Dra. Lorena Martín - IV Curs de Formació en Neurologia Clínica (2015-2016)
 • Silvia Cusó García - Curs de Formació en Neurologia Clínica (2011-2012)
 • Silvia Cusó García - Curs de Formació en Neurologia Clínica (2010-2011)
 • Berta Laguna - I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
 • Roser Ribosa - I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)

Premi AGUSTÍ CODINA PUIGGROS - Premi millor article de Neurologia Catalana al Món

 • 2017- Dr. Xavier Montalban
  Montalban X, Hauser SL, Kappos L, Arnold DL, Bar-Or A, Comi G, de Seze J, Giovannoni G, Hartung HP, Hemmer B, Lublin F, Rammohan KW, Selmaj K, Traboulsee A, Sauter A, Masterman D, Fontoura P, Belachew S, Garren H, Mairon N, Chin P, Wolinsky JS; ORATORIO Clinical Investigators.
  Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jan 19;376(3):209-220. doi: 10.1056/NEJMoa1606468. Epub 2016 Dec 21.
 • 2016 -Dr. Antoni Dávalos
  En reconeixement al millor article 2015 titulat Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke
 • 2015 - Dr. Ángel Chamorro. Hospital Clínic. Barcelona.
  Safety and efficacy of uric acid in patients with acute stroke (URICO-ICTUS):
  a randomised, double-blind phase 2b/3 trial.
 • 2015 - Dr. Carles Gaig i Dra. Ellen Gelpí. Hospital Clínic. Barcelona
  A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study.
 • 2014 - Alex Iranzo,
  per Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study. Iranzo A i col·laboradors , Tolosa E, Gelpi E, Molinuevo JL, Valldeoriola F, Serradell M, Sanchez-Valle R, Vilaseca I, Lomeña F, Vilas D, Lladó A, Gaig C, Santamaria J. Lancet Neurol. 2013;12(5):443-53.
Àrea Privada
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?